DAGENS PEPP …

citat_1

”You may encounter many defeats, but you must not be defeated. In fact, it may be necessary to encounter the defeats, so you can know who you are, what you can rise from, how you can stillcome out of it.”

Ett av ScribLifes favoritcitat av en favoritpoet som stod upp för varje människas rätt till värde och respekt. Vi talar om Maya Angelou. Aktuell då och MINST lika aktuell idag!

Facebook
Facebook
INSTAGRAM
LinkedIn
Twitter
Follow by Email
RSS