VÄNLIGARE VÄRLD UNDER VECKA 7

LJUSBÄRARE OCH SYMBOL FÖR RÄTTEN TILL FRIHET

ALLT FÖR SVÅRT ATT SÄGA NEJ

ROSA OKTOBER