SUSA FRAM MED RÄTT LYSE

Visst är det härligt att cykla så här års. Men glöm inte att höstens allt mörkare eftermiddagar ställer högre krav på din utrustning. Inte minst cykellyset! Det är något man varken ska, eller får, slarva med om man ämnar susa fram i hösttrafiken.

Då det inte finns något system för märkning eller godkännande av de cykellysen som säljs idag har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) studerat den cykelbelysning som finns på marknaden och funnit en rad egenskaper som är viktiga att du kontrollerar att cykellyse bidrar med.

Nedan följer några tips hämtade från studien:

Det är både härligt och nyttigt att susa fram bland höstlöven på cykel. Men mörkret faller allt snabbare nu, så har du inte redan checkat ditt cykellyse är det hög tid att göra det nu. ScribLife har kollat upp vad som gäller.   Foto:Shutterstock

Olika cykelbelysningar varierar stort i ljusstyrka (lux) och ljuskäglans form. Viktigast att tänka på är då att cykellyset enligt lag tydligt måste kunna ses på 300 meters avstånd.

Det är bäst är att ha ett framlyse med ett starkt, fast sken, med en ljuskägla som ger en vid spridning i marknivå. Det gör det lätt för dig som cyklist att se omgivningen och upptäcka hinder och skador på vägytan. En ljusstyrka på minst 500 lux (mätt på två meters avstånd från lampan) rekommenderas.

För att inte blända dina medtrafikanter bör lyset ge en ljuskägla med skarp avgränsning uppåt och riktas något nedåt. En montering av framlyset på styret är att föredra.

Undvik blinkande belysning för såväl framlyse som baklyse. Det är till och med förbjudet. Enligt gällande regelverk får bakljuset vara blinkande endast om antalet blinkningar per minut är minst 200, alltså en blinkfrekvens så snabb att det mänskliga ögat uppfattar det som ett fast sken.

 

Har du ett gammalt cykellyse är det värt att kontrollera att det följer gällande regler. Har du ett som blinkar bör du byta direkt, eftersom synligt blinkande cykellyse till och med är olagligt.   Foto:Shutterstock

Mer att tänka på för ditt cykellyse:

  • Endast vitt/gult ljust får lysa framåt!
  • Vitt ljus får aldrig lysa eller ens reflekteras bakåt.
  • Cykel ska vid färd i mörker ha röd lykta baktill (baklykta) som tydligt kan ses på 300 meters avstånd.
  • Cykel ska vid färd i mörker även ha ljuslykta framtill som avger vitt eller gult ljus framåt. Belysningen ska ha sådan styrka att cykeln under mörker kan föras på betryggande sätt och att ljuset tydligt kunna ses på 300 meters avstånd.
  • Vit reflex framtill och röd reflex baktill. Reflex på cykelns sidor ska vara vita eller gula.

 

Känner du efter denna artikel ett behov av att uppdatera ditt cykellyse? Prata med din närmaste cykelaffär för professionella råd om vilken belysning just din cykel behöver. Ett annat tips är att kolla upp olika tester av cykellampor. Ett av dem försäkringsbolaget Folksams test som presenterades tidigare i år.

GLAD CYKELTUR!
önskar ScribLife
Illustration: Ingela Hellqvist

Källor:

Trafikverkets föreskrifter för cykel

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

 

Facebook
Facebook
INSTAGRAM
LinkedIn
Twitter
Follow by Email
RSS