LIVSVIKTIGT TA VÅLDET MOT KVINNOR PÅ ALLVAR

ORANGE DAY INTERNATIONELLA DAGEN MOT VÅLD MOT KVINNOR. Det är inga uppmuntrande siffror som möter en när man går igenom statistiken över mäns våld mot kvinnor. På 20 år har fler än 320 kvinnor mördats av en man de hade eller hade haft en parrelation med. I Sverige.

Bara under förra året dödades 13 kvinnor av en man i nära relation. År 2019 var antalet 16 kvinnor som mördats med dödligt våld från en partner eller ex-partner.

De drygt 300 kvinnorna som dödats mellan åren 2000 och 2020 under de två senaste decennierna var mellan 15 och 91 år gamla. De flesta morden skedde hemma. Den vanligaste mordplatsen var kvinnans egen säng. Kvinnorna efterlämnade tillsammans 246 minderåriga barn. För 176 av dessa var det deras egen pappa som mördade deras mamma. 91 av barnen var hemma vid brottet. 51 barn såg sin mamma dödas. Flera barn försökte ingripa.*

Enligt Jämställdhetsmyndigheten har många av brotten skett trots att kvinnorna själva tidigare varit i kontakt med polisen, socialtjänsten, vården eller psykiatrin.

Över hela vårt land arbetar kvinnoorganisationer och -jourer hårt för att stoppa våldet, öka kunskapen kring problemet och hjälpa, stötta och skydda utsatta kvinnor. Bara senaste årsrapporten från Kvinnojouren i Österåker norr om Stockholm, vittnar om hur en stor andel kvinnor – och deras barn – från olika delar av landet lever i skyddade boenden för att de tvingats fly från våldsamma, farliga män.

Men det är långt ifrån allt våld som leder till död, utövas genom grov fysiskt misshandel eller ens kommer till kännedom. De officiella siffrorna och statistiken som bland annat Brottsförebyggande rådet, Brå, sammanställer, fångar inte upp alla våldets uttrycksformer så som psykiskt våld, digitalt våld, materiellt eller ekonomiskt våld. Här finns ett stort mörkertal, menar Brå.

Våldet kan ta sig uttryck i form av fysiskt våld och/eller olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp eller hot. En majoritet av det våld som riktas mot kvinnor utövas av en partner eller ex-partner. Oavsett form så är syftet med våldet detsamma – att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma.

– Psykisk misshandel är minst lika vanligt och det kan verkligen bryta ner en människa totalt, understryker administratören för Kvinnojouren i Österåker som ingår i Unizon, riksförbundet för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld, finns tillhands för allt ifrån samtal och rådgivning till att stötta kvinnan i hennes kontakter med polis, advokat eller socialtjänst.

– Vi jobbar utifrån idén ”hjälp till självhjälp”. Vi väljer att se kvinnorna som kommer till oss som starka överlevare, inte offer.

Jämställdhetsmyndigheten vars uppdrag är att förebygga mäns våld mot kvinnor, menar att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationen brukar pekas ut som det tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Även om mycket blivit mer jämställt i vårt land är bristen på jämställdhet uppenbart fortfarande stor. Kvinnor som, ofta i det fördolda, blir utsatta och på olika sätt förtryckta av sina män finns inom alla åldrar och samhällsklasser idag. Ett sätt att uppnå förändring är medvetandegöra problemet. Vilket är syftet med Internationella dagen mot våld mot kvinnor som instiftades av FNs generalförsamling år 1999 och infaller den 25 november.

Vad kan vi alla göra?

Se varandra, var uppmärksam. Lyssna och stötta den som blir, eller som du anar blir utsatt. Kvinnoorganisationerna uppmanar också till civilkurage och ”Huskurage”: att reagera om något inte verkar stå rätt till hos sin granne. Men också, prata om detta ute i samhället, verkliggör statistiken och lyft fram problemet så att det uppmärksammas. Och stötta kvinnoorganisationernas och kvinno- och ungdomsjourernas viktiga arbete för utsatta kvinnor och barn och mot ojämställdhet.

– Vi jobbar för en värld där inga kvinnojourer ska behövas men för att nå dit måste alla människor inse det gigantiska samhällsproblem som vi har. Våld mot kvinnor är en grov psykisk och fysisk kränkning, men även ett brott mot kvinnors rättigheter och grundläggande friheter. Alla som är utsatta för våld i nära relation har rätt till stöd och skydd från samhället. Våldet kostar samhället en massa pengar men är framför allt ett oöverskådligt lidande, säger Kvinnojouren i Österåkers administratör.

Ingela Hellqvist


 FÖR DIG SOM BEHÖVER HJÄLP 

Är du utsatt för någon typ av fysisk, psykisk, digital eller ekonomisk misshandel av din man/pojkvän eller ex-partner? Då kan du när som helst kontakta Kvinnofridslinjen på telefon 020-505050, (länk till hemsida: kvinnofridslinjen.se) eller någon av landets kvinnojourer som ligger under riksorganisationerna Roks eller Unizon. När du ringer till Kvinnofridslinjen har du rätt att vara anonym och numret kommer inte att synas på telefonräkningen. Även kvinnojourerna har tystnadsplikt och finns till för samtal och stöttning men kan också hjälpa dig om du behöver lämna en destruktiv och/eller våldsam relation.

 

På 20 år har fler än 320 kvinnor/individer/tjejer/mammor/döttrar mördats av sin man/pojkvän eller sitt ex. Internationella dagen mot våld mot kvinnor är en viktig dag – varje dag. Bilden är från Kvinnojouren i Österåkers tysta manifestation mitt under pandemin. 16 mördade kvinnor illustrerades med 16 par rödmålade skor. Foto: Ingela Hellqvist.

Länkar:

Roks

Unizon

Kvinnofridslinjen

Kvinnojouren i Österåker

 

*Källa: Kvinnojouren Österåker

Övriga källor: Brå och Jämställdhetsmyndigheten

 

Facebook
Facebook
INSTAGRAM
LinkedIn
Twitter
Follow by Email
RSS