FÖR ATT VI INTE SKA GLÖMMA FORTSÄTTA KÄMPA

Idag är det Internationella kvinnodagen. I en reklamsnutt på radio i morse tipsades om att köpa en vacker bukett till någon kvinna i sin närhet, med anledning av temat. Är detta alltså dagen då kvinnan ska överösas med presenter, för att hon är kvinna? En hyllningens dag? Ungefär som mors dag, som är till för att vi inte ska glömma bort att visa alla mammor, som ger allt för sina barn, sin familj, sina föräldrar, sin omgivning, hemmet och på jobbet, och därför ofta måste ställa sig själv åt sidan, en extra tydlig uppskattning?

Det är fint att fira kvinnan. Kvinnan är värd att fira! Och jag är också så stolt över att vara kvinna, stolt över mina fantastiska döttrar, min fina mamma, min fina svärmor, alla mina medsystrar världen över; alla flickor, alla kvinnor. Ett grattis till varje kvinna är därför sannerligen inte fel. Det är inte fel att höja kvinnan en dag som denna.

Men trots att kvinnan dyrkas av en stor del av världens alla män, är det ofta som objekt och inte som hel människa och individ. Människan i den kvinnliga kroppen är i många fall nedtryckt, nedvärderad och förtryckt. På väldigt många platser på vår jord ska kvinnan och flickan hållas undanstoppad, dold, utnyttjad, förnedrad och tystad. Eller avpersonifierad, objektifierad, utseendefixerad och dumförklarad. Inte ens i vårt upplysta samhälle här i Norden, där mycket ändå har gjorts och görs för att jämställdhet ska uppnås, har kvinnan i närheten samma möjligheter som mannen. Det kvinnan gör och det ansvar hon tar under alla sina vakna timmar genom livet, är långt ifrån fullt värderade. Och även i vårt ”fina” samhälle är det inte sällan rent farligt för den unga kvinnan att gå ute själv en sen kväll. Även i vårt land är risken för sexuella trakasserier överhängande för kvinnan i skolan, på jobbet, på krogen, på stan. Även i vårt land är det alltför vanligt med fysiskt och psykiskt våld mot kvinnor i sina hem.

Det var inte för buketter och hjärteliga lyxgåvor från älskande män som internationella kvinnodagen instiftades. Det var för att belysa det faktum att nära hälften av jordens befolkning förtrycks och förhindras att få samma möjligheter till frihet, trygghet, självständighet, självbestämmande och rättigheter som den andra hälften.

I FNs beskrivning av denna dag står bland annat att: ”Den växande internationella kvinnorörelsen som stärkts av fyra världskonferenser i FN-regi, har haft stor betydelse för det gemensamma arbetet för kvinnors rättigheter, bl.a. kvinnors rätt att delta i den politiska och ekonomiska utvecklingen. Den internationella kvinnodagen är alltmer ett tillfälle att tänka tillbaka på de framsteg som nåtts, att kräva förändringar och att fira de kvinnor som med mod och beslutsamhet har spelat en avgörande roll i utvecklingen av kvinnans rättigheter.”

När jag själv tänkte till inför årets kvinnodag ställde jag mig frågan vad som egentligen behövde lyftas denna temadag. Bladet i mitt anteckningsblock blev alltför snabbt överfyllt av punkter:

 • Mäns våld mot kvinnor i hemmen. 8 av 10 misshandelsbrott mot kvinnor i vårt land idag, begås av en närstående.
 • Kvinnans mindervärde på arbetsmarknaden.
 • Kvinnornas lägre löner än männens, för samma arbete.
 • Åldersdiskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Tydlig redan vid 40 …
 • Kvinnans stora arbete och ansvar för barn och familj värderas fortfarande inte av samhället.
 • Det ökade ansvar som fallit på kvinnor under pandemin (enligt Europaparlamentet).
 • Stort förtryck av kvinnor och flickor runtom i världen.
 • Kvinnors utsatthet för sexuella övergrepp, i alla delar av världen.
 • Kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier inom skola, på arbetsplatser och inte minst på sociala medier.
 • Våldspornografin på nätet som fullständigt förvrider unga pojkar och mäns syn på sex och kärlek, vilken bidragit till ännu större risker för flickor och kvinnor.
 • Kvinnans frihet som begränsas av rädsla för övergrepp.
 • Det vidriga sexuella våldet mot kvinnor i krig.
 • Bristen på rättssäkerheten för våldtagna och utsatta kvinnor i Sverige. Det alltför låga straff som uppenbarligen följer på våldtäkt. Hur straffet minskar(!) ju fler våldtäkter mannen begått. Och hur en våldtäktsman nyligen till och med blev en ekonomiskt välbärgad man till följd av rättsprocessen efter hans brott!
 • Den medicinska forskningen inom olika sjukdomar. Forskningen har främst och ofta enbart utgått från den manliga kroppen och inte från den kvinnliga vilken ofta reagerar på annat sätt varför allvarliga sjukdomar hos kvinnor missas eller missbedöms.
 • Sämre bemötande och hjälp inom vården, för kvinnor jämfört med män.
 • Bristande forskning inom sjukdomar som ”bara” eller till största delen berör kvinnor eller flickor.
 • Avsaknad av forskning om klimakteriet.

… Och så vidare.

Listan är tyvärr mycket längre än så här.

Och till allt detta ska läggas de färska rapporterna från hjälparbetare vid den Ukrainska gränsen som bevittnat hur Ukrainska kvinnor som lyckats fly kriget möts av män som lurar av dem passen och för de till vidare till bordeller. Hur vidrigt får det bli?!

På Internationella kvinnodagen 2022 går mitt hjärtas tankar, böner och engagemang till alla de kvinnor som förtrycks idag, ute i världen såväl som i svenska hem. Så länge vi lever måste vi alla, både kvinnor och män, fortsätta att kämpa för alla våra medsystrars och barns frihet, trygghet och självständighet.

Av Ingela Hellqvist, chefredaktör ScribLife

OLIKA SÄTT ATT ENGAGERA DIG IDAG:

Skriv på uppropet ”Oslagbart läge” – ett upprop till kommuner, regering och riksdag om att våldsutsatta kvinnor måste ges förtur till bostäder för att slippa välja mellan hemlöshet eller våld! Läs mer här. Skriv på här.

Bli flickfadder via Plan International. En av alla organisationer som kämpar för flickors trygghet, frihet och rättigheter i världen. Genom Plan International kan du välja att stötta ett mycket viktigt arbete med spetsinriktning på Flickornas situation.

Stötta kvinnojourer! Kvinnojourerna runtom i vårt land bedrivs till stor del av ideellt arbete och frivilliga medel. Många kvinnojourer står för skyddat boende för kvinnor och barn som flytt från våldsamma män i nära relation.

Organisationerna Unizon och Roks står för omkring 200 kvinnojourer som stöttar och hjälper utsatta kvinnor och är aktiva opinionsbildare.

Stötta hjälporganisationer. Många av de internationella hjälporganisationerna kämpar också för kvinnors och flickors rättigheter i världen.

 

 

 

Facebook
Facebook
INSTAGRAM
LinkedIn
Twitter
Follow by Email
RSS